M A P S L Y

şartlar ve koşullar

Mapsly Şartlar ve Koşulları

BU ŞARTLAR VE KOŞULLAR, bir California şirketi olan Mapsly LLC (“Şirket”) ile birlikte “Taraflar” olarak anılan “Mapsly yazılımının” (“Müşteri”) kullanıcısı arasında girilmiştir;

NEREDE, Şirket, Müşteriye abonelik süresi boyunca ve bu belgede ve Müşterinin abonelik planında belirtilen koşullar altında “Mapsly yazılımı” (“Yazılım”, “Sistem”) kullanma lisansı verir. anlaşma;

ŞİMDİ, BU NEDENLE, Taraflar işbu belge ile aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

 1. Geçici Kullanım Lisansı. İşbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Şirket, Müşteriye Yazılım'ı deneme süresi boyunca ücretsiz olarak kullanma hakkı verir ve ardından Müşteri tarafından seçilen abonelik planında açıklanan koşullara göre ücretli bir temel alır.

 2. Fiyat. Müşteri, Planın böyle bir ödeme gerektirmesi koşuluyla, Yazılımın kullanımı için Müşterinin Abonelik Planının koşullarına uygun olarak ödeme yapacaktır. Ödemeler, Müşterinin bu amaç için belirlediği Müşterinin banka kartından tahsil edilir.

 3. Süre. Bu Sözleşme ve verilen geçici lisans, Müşterinin Aboneliği süresi sona erdiğinde otomatik olarak sona erecektir. Taraflardan hiçbiri Aboneliği iptal etme isteğini ifade etmezse, bu terim Abonelik Planına göre otomatik olarak uzar.

 4. Avukatın ücreti. Bu Anlaşmanın Taraflarından birinin diğer Tarafa karşı dava açması durumunda, hakim Taraf diğer itiraz masrafları da dahil olmak üzere avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları için geri ödenecektir.

 5. GARANTİ FERAGATI. MÜŞTERİ, (I) ŞİRKETİN SİSTEMİN TÜM MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINA VEYA ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEDİĞİNİ; VE (II) ŞİRKETİN İŞÇİ VEYA ÇALIŞMA YAZILIMI İLE YA DA YAZILIM ÜRÜNLERİ İLE ÇALIŞTIRILMASI VEYA MÜKEMMELLİĞİNİN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE UYGUN BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VEYA UYGUN BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, YARDIMCI BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR YARDIMCI VEYA UYGUN BİR YAZILIM ÜRÜNÜ İLE VEYA UYUMLULUĞU İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK OLMAMALIDIR. , FİRMA DIŞINDA.

  BU SÖZLEŞMENE, SİSTEME VE HİZMETLERE İLİŞKİN BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL OLAN AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER YOKTUR.

  MÜŞTERİ, ŞİRKETİN GELİŞTİRİLMİŞ VEYA GELİŞTİRİLMİŞ HATLARI DAHİL OLAN, HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR ŞEKİLDE, HATALARLA İLGİLİ OLABİLECEĞİ VEYA KULLANIMI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR PARÇA, HASAR, GİDER, KAYNAKLI KAYNAK VERECEK OLMAYACAĞINI KABUL ETMİŞTİR.

 6. SLA yok. Şirket, sistemin kullanıma hazır olacağı belirli bir zaman payını (çalışma zamanı) garanti etmez. Şirket, Müşteriye yapılacak bakım konusunda bildirimde bulunmak için makul çabayı gösterecek, ancak Yazılımın kesintisiz çalışmasını hiçbir zaman garanti etmeyecektir.

 7. Tazminat. Taraflardan her biri, diğer Tarafı iddia edilen herhangi bir iddia, eylem, dava, talep, değerlendirme veya yargılardan ve zarar, yükümlülük, hasar, masraf ve giderlerden (ve bunlar dahil olmak üzere) zararsız ve savunmasız tutacak sınırlama olmaksızın, avukat ücretleri, muhasebe ücretleri ve soruşturma masrafları, yasaların izin verdiği ölçüde), tazminat veren tarafın veya çalışanlarının, acentelerinin ve davetlilerinin herhangi bir işlemi, eylemi veya ihmalinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olduğu iddia edilen veya gerçekleşen Tazmin eden tarafın haklarının kullanılması veya tazminat veren tarafın bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya yerine getirilmesi. Herhangi bir iddia için istem bildirimi yapılmalı ve tazminatı sağlayan taraf herhangi bir savunma veya çözüm kontrolüne sahip olacaktır.

 8. Tüm anlaşma. Bu Sözleşme, Tarafların bu Anlaşma öncesinde böyle bir anlaşma imzalamış olmaları durumunda, Gizlilik Sözleşmesi dışında, sözlü ve yazılı tüm Taraflar arasındaki tüm anlaşmaların yerine geçer.

 9. Birikimli Haklar. Bu sözleşmede belirtilen herhangi bir özel hak veya hukuk yolu münhasır olmayacak, ancak diğer tüm hak ve hukuk yollarının birikmesine neden olacaktır.

 10. Sözleşmenin Değiştirilmesi. İşbu Anlaşma'nın veya burada yer alan herhangi bir sözleşme, koşul veya sınırlamadan feragat veya değişiklik, yazılı olarak - elektronik form dahil) ve her iki tarafça usulüne uygun olarak yürütülmedikçe geçerli olmayacaktır.

 11. SORUMLULUĞUN SINIRI. HİÇBİR DURUMDA SÖZLEŞME, CEZA VEYA EKONOMİK ZARARLARDAKİ SINIRSIZ VEYA SONSUZ ZARARLARDAN DAHİL OLMAK ÜZERE SINIRLI, CEZA VEYA EKONOMİK ZARARLARDAN DAHİL OLAN HERHANGİ BİR TÜRDE DAHİL OLMAK ÜZERE SINIRLI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA SORUMLU OLMAYACAKTIR. TAVSİYE EDİLİR, OLMAK İÇİN BİLMEK VEYA GERÇEKTEN BİLMEK İÇİN DİĞER NEDEN OLMALIDIR.

 12. Bölünebilirlik. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından yasa dışı, hükümsüz veya uygulanamaz ilan edilirse, diğer hükümler etkilenmeyecek, ancak tam olarak yürürlükte kalacaktır. Talep etmeme hükmünün mantıksız veya geçersiz olduğu tespit edilirse, bu kısıtlamalar geçerli ve uygulanabilir olan azami ölçüde uygulanacaktır.

 13. Hayatta Kalma. Bu sözleşmenin feshinden mantıklı bir şekilde devam etmesi gereken tüm hükümler, bu Sözleşmenin feshinden veya sona ermesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 14. Feragat. Taraflardan birinin, bu sözleşmenin şartlarına, sözleşmelerine ve koşullarına kesinlikle uymaması konusunda ısrar etmemesi, bu tür şartlar, sözleşmeler ve koşullardan feragat veya bundan sonraki herhangi bir benzer hak veya yetkiden feragat edilemez.

 15. Halefler ve Atamalar. Bu anlaşma, Tarafların ve ilgili mirasçılarının, yasal veya kişisel temsilcilerinin, haleflerinin ve atamalarının lehine bağlayıcı olacaktır.