M A P S L Y

Mapsly Hizmet Şartları

MAPSLY'Yİ KULLANMADAN ÖNCE BU HİZMET ŞARTLARINI ("SÖZLEŞME") DİKKATLİCE OKUYUN.

MAPSLY'Yİ KULLANARAK, MAPSLY YAZILIMI TARAFINDAN İSTENDİĞİNDE “KABUL EDERİZ”İ TIKLAYARAK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK BU SÖZLEŞMENİN BAĞLI OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. BU HİZMET KOŞULLARINI İŞVERENİNİZ VEYA BAŞKA BİR KURULUŞ ADINA VEYA YARARI İÇİN KABUL EDİYORSANIZ, BU SÖZLEŞMEYİ KENDİ ADINA KABUL ETME YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN VE GARANTİSİNİZ.

Mapsly, bu Hizmet Koşullarını istediği zaman, önceden haber vermeksizin, adresinde yeni bir sürüm yayınlayarak güncelleyebilir. https://mapsly.com/terms. Bu Hizmet Koşullarının tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiyorsanız, Hizmeti kullanmayı bırakmalısınız; Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, bu Hizmet Koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu sözleşme, bir California limited şirketi olan Mapsly LLC (“Mapsly”) ile Mapsly yazılım hizmetinin son kullanıcısı olarak bu Hizmet Koşullarını kabul eden siz (“Kullanıcı”) arasında ve topluca “Taraflar” olarak anılacaktır. ve bireysel olarak “Taraf” olarak.

 1. HARİTA HİZMETİ ("Hizmet"). Hizmet, Kullanıcıya konum verilerini görselleştirme, analiz etme ve satış ve hizmet iş gücünüzü ve işinizi yönetmek için kullanma yeteneği sağlamak üzere tasarlanmıştır. Hizmet, Mapsly tarafından veya Mapsly adına barındırılan ve Kullanıcı tarafından Mapsly web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla uzaktan erişilebilen Mapsly İnternet tabanlı coğrafi istihbarat yazılım platformuna ("Mapsly Yazılımı") dayanmaktadır.
 2. LİSANS VERME VE HİZMET KULLANIMI.
  1. Lisans verilmesi. Bu Sözleşmeye tabi olarak Mapsly, Kullanıcıya, daha önce feshedilmedikçe, bu Sözleşmenin süresi boyunca Hizmete erişmesi ve Hizmet'i kullanması için sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen, geri alınabilir bir hak ve lisans verir ("Lisans").
  2. Kullanıcının çalışanları ve yüklenicileri tarafından kullanım. Kullanıcı, çalışanlarının ve yüklenicilerinin, yalnızca Kullanıcının yararına olmak üzere, bu Hizmet Koşullarına uygun olarak Hizmete erişmesine izin verebilir. Kullanıcı, çalışanlarının ve yüklenicilerinin bu Hizmet Koşullarına uymasını sağlamaktan sorumludur.
  3. Hizmetlerin Kullanılabilirliği. Hizmet, güncellemeler, hata düzeltmeleri ve yazılım yükseltmeleri dahil olmak üzere Mapsly yazılımının periyodik bakımını içerecektir. Bu Hizmet Koşullarına tabi olarak, Mapsly, bu Sözleşmenin süresi boyunca Hizmeti haftada 7 gün, günde 24 saat sağlamak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Kullanıcı, bazen Hizmetin bir bütün olarak veya bazı özelliklerinin bakım, yükseltmeler, hizmet arızaları ve ayrıca Mapsly'nin kontrolü dışındaki veya makul olmayan nedenler dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle sınırlı bir süre boyunca ("Kapalı Kalma Süresi") kullanılamayacağını kabul eder. telekomünikasyon veya dijital iletim bağlantılarının kesintiye uğraması veya arızalanması, düşmanca ağ saldırıları, ağ tıkanıklığı veya diğer arızalar dahil olmak üzere Mapsly tarafından öngörülebilir). Mapsly, Kapalı Kalma Süresini en aza indirmek için makul çabayı gösterecektir, Kapalı Kalma Süresi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı tarafından maruz kalınan herhangi bir zarar veya maliyetten sorumlu tutulamaz.
 3. ÖDEME.
  1. Hizmete Abonelik. Hizmet, Hizmete abonelik yoluyla ve geçerli abonelik ücretinin ("Hizmet Ücreti") ödenmesinden sonra Kullanıcıya sunulur. Ödemeler peşin yapılır.
  2. Fatura Tarihi ve Fatura Dönemi. Hizmet aylık veya yıllık olarak ücretlendirilir. Hizmet Bedeli belirli bir miktarın üzerindeyse yıllık abonelik seçeneği kullanılabilir hale gelir. Aylık abonelikler için, "Fatura Tarihi", ilk Hizmet Bedeli ödemesinin yapıldığı ayın günüdür ve bir "Fatura Dönemi", bir ayın Faturalandırma Tarihinde başlar ve bir sonraki ayın Faturalandırma Tarihine kadar sürer. Yıllık abonelik için, Faturalandırma Tarihi, ilk ödemenin yapıldığı yılın günüdür ve Fatura Dönemi, bir yılın Faturalandırma Tarihinde başlar ve bir sonraki yılın Faturalandırma Tarihine kadar sürer.
  3. Dinamik ücretlendirme. Her ay için Hizmet Ücreti, şu adreste yayınlanan Mapsly fiyatlandırmasına göre Kullanıcının mevcut kullanım metriklerine (Kullanıcının satın alınan kullanıcı lisanslarının sayısı, Kullanıcı Verilerinin hacmi ve etkinleştirilen ek ücretli özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) göre belirlenir. https://mapsly.com/pricing ve Kullanıcının kullanım metrikleri değiştikçe aydan aya değişebilir.

   Bir sonraki ay için tahmini Hizmet Ücreti her değiştiğinde, değişiklik Kullanıcı tarafından Mapsly Yazılımının Faturalandırma bölümünde başlatılmamışsa, Mapsly Kullanıcıyı e-posta ile bilgilendirecektir.

   Fiyatlandırma yapısı, belirli özelliklerin fiyatları ve faturalandırma yöntemleri zaman içinde güncellenebilir.
  4. Yükseltme ve Düşürme. Kullanıcı daha yüksek bir ödeme planına geçtiğinde veya ek kullanıcı lisansları satın aldığında, Mapsly mevcut fatura döneminin sonuna kadar orantılı bir tutar tahsil edecektir. Kullanıcı daha düşük bir ödeme planına geçtiğinde veya kullanıcı lisanslarını kaldırdığında, yeni Hizmet Ücreti bir sonraki faturalandırma döngüsünden itibaren geçerli olacaktır.
  5. Deneme süresi. Mapsly, sınırlı bir süre için şunları sunabilir: Kullanıcının Hizmeti ödeme yapmadan kullanması ("Deneme Süresi"), https://mapsly.com/pricing. Hizmetin bazı özellikleri, Deneme Süresi boyunca kullanılamayabilir. Deneme Süresi sona erdikten sonra Kullanıcı, Hizmeti kullanmaya devam etmek için ücretli bir hesaba abone olmalıdır.
  6. Hizmetin askıya alınması. Kullanıcının Hizmet için borçlu olduğu herhangi bir tutarın vadesi on dört (14) veya daha fazla gün geçmişse, Mapsly, Mapsly'nin diğer haklarını ve çözüm yollarını sınırlamadan, vadesi geçmiş tutarların tamamı ödenene kadar Kullanıcının aboneliğini ve Hizmete erişimini askıya alabilir.
 4. KULLANICI BİLGİSİ; TOPLAM VERİ.
  1. Kullanıcı bilgisi. Kullanıcı tarafından Mapsly Yazılımına yüklenen tüm veriler (“Kullanıcı Verileri”) Kullanıcının mülkiyetinde kalır. Müşteri, Kullanıcı Verilerine ilişkin tüm haklara, mülkiyete ve menfaate sahiptir. Süre boyunca Müşteri, Mapsly'ye Hizmeti Müşteriye sağlamak ve Hizmeti izlemek ve iyileştirmek için Kullanıcı Verilerine erişme ve bunları kullanma (Hizmet'i sağlamak için gereken durumlar dışında) dünya çapında, münhasır olmayan, telif ücreti olmayan, alt lisansı verilemeyen bir hak verir. .

   Kullanıcı, bu Sözleşmenin süresi boyunca Kullanıcı Verilerini yedekleyecektir ve Hizmet aboneliği iptal edildikten veya Sözleşme başka bir şekilde feshedildikten sonra Hizmet aracılığıyla Kullanıcı Verilerine erişemeyebilir.
  2. Gizlilik Politikası. Mapsly'nin Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), Mapsly'nin, mobil uygulamalar da dahil olmak üzere Hizmetin kullanımıyla ilgili Kullanıcı verilerini nasıl topladığını ve kullandığını açıklar. Kullanıcı, bu Gizlilik Politikasını kabul eder ve kabul eder ve Mapsly, Sözleşmenin süresi boyunca bunu değiştirebilir.
  3. İstatistiksel veri. Mapsly, Kullanıcı Verilerine dayalı olarak istatistikleri, karşılaştırmaları, ölçümleri ve diğer bilgileri ("İstatistiksel Veriler") toplayabilir, geliştirebilir, oluşturabilir, ayıklayabilir, derleyebilir, sentezleyebilir, analiz edebilir ve ticarileştirebilir:
   (i) anonim hale getirilmiş ve herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından tanımlanamayan,
   (ii) diğer müşterilerin veya ek veri kaynaklarının verileriyle birleştirilmiş ve
   (iii) Kullanıcının kimliğini veya kullanıcılarının kimliklerini ortaya çıkarmayacak şekilde sunulur.
   Bu tür "İstatistiksel Veriler" yalnızca Mapsly'ye ait olacaktır ve Kullanıcıya herhangi bir hesap verme yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir yasal iş amacı için kullanılabilir.
 5. KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ.
  1. Kullanıcı, bağlayıcı bir sözleşme oluşturmak için yasal yaşta olduğunu beyan eder.
  2. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası. kullanıcı olmayabilir:
   (i) Hizmeti satmak, yeniden satmak, kiralamak, kiralamak, lisanslamak, alt lisansını vermek, devretmek, devretmek, dağıtmak veya başka bir şekilde ticari olarak kullanmak veya bu Sözleşmenin izin verdiği durumlar dışında herhangi bir üçüncü tarafın kullanımına sunmak;
   (ii) yürürlükteki yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasaları ve düzenlemeleri kasıtlı veya kasıtsız olarak ihlal etmek;
   (iii) Hak ihlalinde bulunan, istenmeyen pazarlama e-postalarını, iftira niteliğindeki veya başka bir şekilde sakıncalı, yasa dışı veya haksız materyali depolamak veya iletmek için Hizmeti kullanmak;
   (iv) üçüncü şahıs haklarını ihlal eden materyalleri saklamak veya iletmek;
   (v) Hizmete, bütünlüğüne veya performansına müdahale etme veya bozma;
   (vi) Hizmetin güvenlik açığını test etmek, araştırmak veya taramak veya Hizmete veya ilgili sistemlerine veya ağlarına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak;
   (vii) Hizmetin herhangi bir kullanım kontrol özelliğini atlatmak veya atlatmaya çalışmak;
   (viii) rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturmak veya Mapsly'nin herhangi bir özelliğini veya işlevini kopyalamak amacıyla yedek mühendis veya Hizmete erişim.
  3. Gerçek bilgi sağlama yükümlülüğü. Kullanıcı, Hizmete kayıt olurken kendisi hakkında doğru ve güncel bilgiler vermeyi ve bu bilgileri işbu Sözleşme süresince doğru ve güncel tutmayı kabul eder.
  4. Kullanıcı yalnızca şunlardan sorumludur:
   (i) Mapsly oturum açma bilgilerini güvenli ve gizli tutmak;
   (ii) Kullanıcı Verileri;
   (iii) Kullanıcının Hizmetteki hesabındaki tüm faaliyetler.
 6. SINIRLI GARANTİ; SORUMLULUK REDDİ. MÜŞTERİ, MAPSLY'NİN HİZMETLERİNİN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” SUNULDUĞUNU ANLIYOR VE KABUL EDER. MAPSLY, İŞTİRAKLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, SATILABİLİRLİK, SATILABİLİRLİK, KARŞILAŞMAYA UYGUNLUK, HİÇBİR GARANTİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, AÇIK, YASAL VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ VERMEZ VE BURADA REDDEDER. , ÇALIŞABİLİRLİK, SİSTEM ENTEGRASYONU, MÜDAHALESİZLİK, İŞÇİLİK, GERÇEK, DOĞRULUK, GİZLİ VEYA PATENT HATALARININ OLMAMASI VE ALIŞVERİŞ, KULLANIM VEYA TİCARET DERSİNDEN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ GARANTİ.

  HİÇBİR TEDARİKÇİ TEMSİLCİSİ, BU KOŞULLARDA BELİRTİLEN MAPSLY GARANTİLERİNİ DEĞİŞTİRMEYE VEYA GENİŞLETMEYE YETKİLİ DEĞİLDİR. MAPSLY, aşağıdakileri GARANTİ ETMEZ:
  (A) MAPSLY YAZILIMI VEYA MASPLY HİZMETLERİNİN KULLANIMI GÜVENLİ, ZAMANINDA, KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAKTIR VEYA BAŞKA DONANIM, YAZILIM, SİSTEM VEYA VERİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞACAKTIR;
  (B) MAPSLY YAZILIMI VEYA MAPSLY HİZMETİ, KULLANICININ GEREKSİNİMLERİNİ VEYA BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞIDIR;
  (C) KULLANICI TARAFINDAN MAPSLY YAZILIMI VEYA MAPSLY HİZMETLERİ YOLUYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA DİĞER MATERYALİN KALİTESİ, KULLANICININ GEREKLİLİKLERİNİ VEYA BEKLENTİLERİNİ KARŞILACAK VEYA DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAKTIR;
  (D) MAPSLY YAZILIMINI YAPAN SUNUCULAR VE MEVCUT MAPSLY HİZMETLERİ VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEZ. MAPSLY YAZILIMI VE MAPSLY HİZMETLERİ, İNTERNET VE ELEKTRONİK HABERLEŞME KULLANIMINDAN BAĞLI OLAN SINIRLAMALARA, GECİKMELERE VE BAŞKA SORUNLARA TABİ OLABİLİR. BU TÜR SORUNLARDAN KAYNAKLANAN GECİKMELERDEN VEYA DİĞER ZARARLARDAN MAPSLY SORUMLU DEĞİLDİR. MAPSLY YAZILIMI, MAPSLY HİZMETLERİ VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEKLİFLERİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KULLANICI SİSTEMLERİNDEKİ HERHANGİ BİR HASAR VEYA VERİ KAYBINDAN YALNIZCA KULLANICI SORUMLU OLACAKTIR.
 7. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA, HİÇBİR DURUMDA MAPSLY VEYA İŞTİRAKLERİ VEYA İLGİLİ ÇALIŞANLARI, YETKİLİLERİ, HİSSEDARLARI, TEMSİLCİLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEMSİLCİLERİ, MÜŞTERİLERİ, MÜŞTERİLERİ, MÜŞTERİLERİ, , LİSANS VERENLER YA DA TEMSİLCİLER HERHANGİ BİR DOLAYLI, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ YA DA ÖRNEK ZARARLARDAN YA DA HERHANGİ BİR KÂR VEYA GELİR KAYBINDAN, GERİ, DATALES, DATALES, SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DATALES, SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SORUMLU OLACAKTIR. TARAF VEYA BİR İŞTİRAKTE BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ BİLGİ KAYBI VEYA BİLGİ VE GİBİ BİLGİLERE YETKİSİZ ERİŞİM. HİÇBİR DURUMDA HİÇBİR ŞEKİLDE TARAF VEYA İŞTİRAKLERİ, OLAYDAN ÖNCEKİ ÜÇ (3) AY İÇİNDE HİZMETLER İÇİN MÜŞTERİ TARAFINDAN HARİTA TARAFINDAN ALINAN TOPLAM PARA MİKTARININ AŞIRI BİR TUTARI İÇİN DİĞER TARAFA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. .
 8. KARŞILIKLI GİZLİLİK.
  1. Tanım. "Gizli bilgi", gizli olarak belirlenen veya bilginin niteliği ve ifşa edildiği koşullar dikkate alındığında makul olarak gizli olduğu anlaşılması gereken sözlü, elektronik veya yazılı bilgilerdir. Mapsly'nin Gizli bilgileri, Hizmetin fiyatlandırması, özellikleri ve performansıyla ilgili kamuya açık olmayan bilgileri sınırlama olmaksızın içerir. Kullanıcının Gizli bilgileri, sınırlama olmaksızın Kullanıcı Verilerini içerir.
  2. Dışlama. Gizli Bilgiler aşağıdakileri içermez:
   (A) halihazırda kamuya açık olan veya bu Sözleşme'yi alan taraf ("Alıcı") tarafından ihlal edilmeden kamuya açık hale gelen bilgiler;
   (B) Bilgi ifşa eden taraftan (“İfşa Eden”) alınmadan önce kullanımı veya ifşasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın Alıcı tarafından edinilen bilgiler;
   (C) Alıcı tarafından kullanımına veya ifşasına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ifşa etmeye yetkili bir üçüncü şahıstan elde edilen bilgiler;
   (D) Alıcı tarafından, İfşa Eden'in Gizli Bilgilerini kullanmadan veya bunlara atıfta bulunmadan bağımsız olarak geliştirilmiştir.
  3. Gizli Bilgilerin Korunması. Alıcı, İfşa Eden'in Gizli Bilgilerini yalnızca bu Sözleşmeyle ilgili olarak kullanabilir. Alıcı, İfşa Edenin Gizli Bilgilerinin gizliliğini, en az kendi gizli ve özel bilgilerini korumak, makul idari, fiziksel ve teknik önlemleri uygulamak ve makul dereceden daha az olmamak üzere uygulamak için kullandığı özenle aynı derecede muhafaza edecektir. . Alıcı, Hizmeti sağlamak için bilgileri bilmesi gereken Alıcı çalışanları, yüklenicileri ve aracıları dışında, İfşa Eden'in Gizli Bilgilerinden hiçbirini ifşa etmeyecektir; bu durumda Alıcı, bu alıcıların ticari olarak makul gizlilik şartlarını kabul etmesini ve bunlara uymasını sağlayacaktır.
  4. Zorunlu Açıklama Alıcı'nın, İfşa Eden'in Gizli Bilgilerinden herhangi birini ifşa etmesi için kanun veya geçerli bir mahkeme veya hükümet emri gerektirmesi halinde, (yasaların izin verdiği ölçüde) Alıcı, İfşa Eden'in ifşa edene gerekli ifşayı derhal yazılı olarak bildirecektir. Gizli Bilgilerini korumaya çalışabilir.
 9. HAKLARIN SAKLANMASI. Mapsly tarafından Hizmetin bir parçası olarak sağlanan yazılım, iş akışı süreçleri, kullanıcı arayüzü, tasarımlar, teknik bilgiler ve diğer teknolojiler Mapsly ve lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve bu öğelere ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatler de dahil olmak üzere ilişkili tüm fikri mülkiyet hakları yalnızca Mapsly'de kalır. Mapsly, bu Sözleşme tarafından açıkça verilmediği sürece tüm haklarını saklı tutar.
 1. SÜRE VE FESİH.
  1. Süre. Bu sözleşme, Kullanıcının bu Hizmet Koşullarını kabul etmesiyle başlar ve Sözleşme, Taraflardan herhangi biri tarafından daha önce feshedilmediği sürece, Hizmet aboneliği iptal edildikten sonra ödenen sürenin sonuna kadar devam eder.
  2. Kullanıcı Tarafından Hizmetin İptali. Kullanıcı, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Hizmet aboneliğini iptal ederek bu Sözleşmeyi feshedebilir. Abonelik iptal edildikten sonra Kullanıcı, Sözleşmenin feshedildiği ödeme süresinin sonuna kadar Hizmeti kullanmaya devam edebilir.

   Kullanıcı, iptal tarihinden sonra ücretlendirilmez, ancak iptal tarihine kadar oluşan tüm ücretlerden sorumludur. Mapsly, halihazırda ödenmiş ücretlerin hiçbirini iade etmek zorunda değildir.

   Bu Sözleşme feshedildikten sonra Kullanıcı, Hizmet aracılığıyla Kullanıcı Verilerine artık erişemez.
  3. Taraflardan herhangi biri, aşağıdaki durumlarda yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi derhal feshedebilir:
   (i) diğer Tarafın iflas başvurusunda bulunması veya iflas kararı verilmesi;
   (ii) diğer Taraf aleyhine bir iflas dilekçesi verilir ve bu dilekçe otuz (30) takvim günü içinde kaldırılmaz veya karara bağlanmaz;
   (iii) diğer Tarafın alacaklıları lehine bir temlik veya iflas kanunu uyarınca alacaklıları için bir düzenleme yapması;
   (iv) diğer Tarafın işini durdurması;
   (v) diğer Tarafın varlıklarının veya işlerinin tamamı veya büyük ölçüde tamamı için bir kayyım atanır;
   (vi) diğer Tarafın feshedilmesi veya tasfiye edilmesi; veya
   (vii) diğer Tarafın ödemesi gereken herhangi bir ödeme 21 günü aşan bir süre için gecikir.
  4. Mapsly tarafından fesih. Kullanıcı bu Hizmet Koşullarını ihlal ederse veya Mapsly'nin Kullanıcının bu Sözleşmede belirtilen Kullanıcı yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiğine inanmak için makul gerekçeleri varsa, Mapsly Sözleşmeyi derhal feshedebilir.
  5. Sonlandırmanın Etkisi. Bu Sözleşmenin feshi, Tarafları bu Sözleşmenin ihlali nedeniyle herhangi bir sorumluluktan kurtarmaz.
 2. TAZMİNAT.
  1. Mapsly Tazminatı.

   (A) Genel. Mapsly, Masply Yazılımının Kullanıcının veya bir üçüncü şahsın yazılımı veya donanımıyla birlikte değil, tek başına bir telif hakkını, patenti, ticari markayı veya diğer fikri mülkiyeti ihlal ettiğini iddia ettiği ölçüde Kullanıcıya karşı herhangi bir üçüncü şahıs iddiasını savunacak veya çözecektir. haklar (“Talep”), aşağıdakilere bağlı olarak:
   (i) Kullanıcı, söz konusu İddiayı derhal Mapsly'ye bildirecektir;
   (ii) Kullanıcı, Mapsly'nin iddianın savunmasını ve çözümünü yalnızca kontrol etmesine izin verecektir;
   (iii) Mapsly'nin talebi ve masrafları kendisine ait olmak üzere, Kullanıcı, bu İddianın savunulması için tüm makul yardımı sağlayacaktır.

   (B) Maliyetler. Mapsly, Mapsly'nin yukarıdaki yükümlülüklerinin bir parçası olarak maruz kalınan makul ihlal iddiası savunma masraflarını, Mapsly tarafından müzakere edilen uzlaşma tutarlarını ve mahkemenin hükmedtiği tazminatları ödeyecektir. Mapsly, gelir veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolaylı zarardan Kullanıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.

   (C) Azaltma ve Süreç. Mapsly'nin savunmak zorunda olduğu bu tür bir İddia ortaya çıkarsa veya gerçekleşmesi muhtemel görünüyorsa, Masly tamamen kendi takdirine bağlı olarak:
   (i) Mapsly Yazılımını, işlevsel eşdeğerliği korurken ihlal etmeyecek şekilde değiştirmek;
   (ii) gerekli hakları temin etmek;
   (iii) bu Sözleşmeyi feshedin ve Kullanıcıya önceden ödenmiş ve kullanılmayan ücretleri iade edin (yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri makul bir şekilde mevcut değilse).

   (D) İstisnalar. Mapsly'nin yukarıdaki yükümlülükleri, aşağıdakilerden bir Hak Talebi ortaya çıkarsa geçerli olmayacaktır:
   (i) Mapsly'nin Kullanıcının spesifikasyonlarına uygunluğu;
   (ii) Mapsly tarafından geliştirilmeyen veya sağlanmayan teknoloji (üçüncü taraf bileşenleri);
   (iii) iddia edilen ihlalin bu tür bir kombinasyonla ilgili olduğu durumlarda, Mapsly'nin Mapsly tarafından sağlanmayan başka herhangi bir teknolojiyle birlikte kullanılması;
   (iv) Mapsly yazılımında Mapsly dışında yapılan değişiklikler veya değişiklikler;
   (v) Mapsly'nin Kullanıcıya bir İddia nedeniyle Hizmeti kullanmayı bırakmasını bildirmesinden sonra, Kullanıcının Mapsly'yi kullanmaya devam etmesi;
   (vi) Kullanıcı sistemleri;
   (vii) Kullanıcının geçerli yasayı veya bu Sözleşmeyi ihlali.

   (E) ÖZEL ÇÖZÜM. "MAPSLY TAZMİNAT" BÖLÜMÜ, MAPSLY TARAFINDAN HERHANGİ BİR MÜLKİYET HAKKI İHLALİNE İLİŞKİN MAPSLY'NİN TÜM SORUMLULUĞUNU BELİRTİR VE KULLANICI, BU ŞEKİLDE MAPSLY'NİN DİĞER SORUMLULUKLARINDAN VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN AÇIKÇA FERAGAT EDER.
  2. Kullanıcı Tazminatı. Kullanıcı, Mapsly'yi ve yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, görevlilerini, acentelerini, çalışanlarını, ortaklarını ve lisans verenlerini, herhangi bir üçüncü tarafça, makul avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir iddia veya talepten dolayı veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan muaf tutmayı kabul eder. Hizmet aracılığıyla sunduğunuz, yayınladığınız, ilettiğiniz veya başka bir şekilde kullanıma sunduğunuz Kullanıcı Verileri, Hizmeti kullanımınız, Hizmetle bağlantınız, Hizmetle bağlantılı olarak oluşturduğunuz, yönettiğiniz veya kontrol ettiğiniz herhangi bir içerik, Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz. bu Sözleşme veya Hizmeti herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal edecek şekilde kullanmanız.
 3. GEÇERLİ HUKUK VE TAHKİM. BU SÖZLEŞME, HUKUK İLKELERİ ÇATIŞMASINA BAKILMAKSIZIN KALİFORNİYA HUKUKLARINA UYGUNDUR. TARAFLAR, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI MALLARIN SATIŞINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER SÖZLEŞMESİ'NİN BU ŞARTLARIN UYGULANMASININ ÖZELLİKLE HARİÇ OLDUĞUNU KABUL ETMEKTEDİR. KULLANICI İLE HARİTA ARASINDAKİ BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIK, SAN FRANCISCO, CA'DAKİ AMERİKAN TAHKİM DERNEĞİ TARAFINDAN, KURALLARINA GÖRE YÖNETEN TAHKİM TARAFINDAN SONUNDA ÇÖZÜLECEKTİR. YUKARIDAKİ HUSUSLARA BAĞLI OLARAK, MAPSLY, DEVLET VE KALİFORNİYA'DA BULUNAN FEDERAL MAHKEMELERDE HAKKI YARARLANMA HAKKINA SAHİPTİR VE KULLANICI, BU TÜR MAHKEMELERİN MÜNHASIR YARGI VE YERİNİ KABUL EDER. BU SÖZLEŞMEDEKİ HİÇBİR ŞEY, TARAFLARIN HERHANGİ BİR YETKİLİ YARGI MAHKEMESİNDE ihtiyati tedbir talep etmesini ENGELLEMEZ. HERHANGİ BİR TAHKİM VEYA DAVADA HAZIR OLAN TARAF, AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİ VE MALİYETLERİNİ DİĞER TARAFTAN ALMA HAKKI BULUNMAKTADIR.
 4. DİĞER TERİMLER.
  1. Tüm Sözleşme ve Değişiklikler. Bu Sözleşme, Kullanıcı ile Mapsly arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve taraflar arasındaki sözlü veya yazılı tüm önceki iletişimlerin, beyanların veya sözleşmelerin yerine geçer. Bu Sözleşme, yalnızca her iki tarafın da imzalı yazılı onayı ile değiştirilebilir ve herhangi bir hükmüne uyulmasından (genel veya belirli bir durumda ve geriye dönük veya ileriye dönük olarak) feragat edilebilir. Herhangi bir Tarafın bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı, yetkiyi veya ayrıcalığı kullanmaması veya kullanmaması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu tür bir hakkın, gücün veya ayrıcalığın tek başına veya kısmen kullanılması, bunların daha fazla kullanılmasını engellemez. veya başka herhangi bir hakkın, gücün veya ayrıcalığın kullanılması.
  2. Bağımsız Müteahhitler. Bu Mapsly ve Kullanıcının bağımsız yükleniciler olacağı ve aralarındaki ilişkinin bir ortaklık, ortak girişim veya acente teşkil etmeyeceği konusunda açıkça mutabık kalınmıştır.
  3. Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda, bu belirleme, yürürlükte kalmaya devam edecek olan bu Sözleşmenin geri kalanını etkilemeyecektir.
  4. Mücbir Sebep. Paraların ödenmesi dışında, Taraflardan hiçbiri, mücbir sebepler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, makul kontrolü dışındaki olaylardan sorumlu değildir.
  5. Tanıtım. Kullanıcı, işbu Hizmet Koşullarını kabul ettikten sonra otuz beş (45) gün içinde yazılı olarak Mapsly'ye bildirimde bulunmadıkça Mapsly, Kullanıcının kurumsal adını ve ticari markalarını Mapsly'nin web sitesinde ve Kullanıcıyı Hizmete abone olarak tanımlayan pazarlama materyallerinde görüntüleme hakkına sahiptir. Mapsly'ye bu tür haklar verin.
  6. Terimlerin Hayatta Kalması. Bir Tarafın haklarını ileri sürmesi ve bu sözleşmenin korumalarını alması için doğası gereği bu sözleşmenin feshinden sonra geçerli olan tüm şartlar geçerliliğini koruyacaktır. 
  7. Geri bildirim. Kullanıcının Mapsly'ye geri bildirim, öneri, değerlendirme, özellik istekleri veya fikirler sağlaması halinde (topluca “Geri Bildirim”), Kullanıcı bu vesileyle Geri Bildirim ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını geri alınamaz bir şekilde Mapsly'ye devreder ve Mapsly (ve müşterileri) bunu yükümlülük olmaksızın kullanabilir kullanıcıya.

Hizmet Koşullarımız hakkında sorularınız veya önerileriniz varsa, bize şu adresten ulaşın: [email protected] veya posta yoluyla:
Mapsly LLC
440 N Barranca Bulvarı #4985
Covina, CA 91723