M A P S L Y

Bản đồ tương tác được chia sẻ

Nhúng Mapsly vào trang web, cổng thông tin khách hàng hoặc trang tổng quan báo cáo của bạn. Chọn dữ liệu để hiển thị và các tính năng sẽ được bật.

Sử dụng Mapsly để tạo một bản đồ tùy chỉnh có thể truy cập bằng một liên kết, với một tập hợp con dữ liệu CRM của bạn được cập nhật theo thời gian thực, bộ lọc tìm kiếm, nút tùy chỉnh, biểu mẫu và các tính năng của Maps có liên quan đến trường hợp sử dụng của bạn. Thêm bản đồ này vào bất kỳ nguồn web công khai hoặc riêng tư nào, hoặc chỉ cần gửi nó qua email.

Các ứng dụng

Bản đồ được chia sẻ có thể giải quyết một loạt các tình huống trong đó tài nguyên bên ngoài cần một bản đồ được cập nhật theo thời gian thực. Một số trường hợp sử dụng điển hình là:

 • Công cụ định vị cửa hàng: nhúng bản đồ được chia sẻ vào trang web của bạn để cho phép khách truy cập xác định vị trí các điểm bán hàng, dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ vị trí nào khác.

  Bạn có thể muốn thêm bộ lọc tìm kiếm nhiều cấp theo thương hiệu, màu sắc / kích thước trên mỗi sản phẩm và tính sẵn có của sản phẩm trên mỗi địa điểm. Bộ lọc sẽ sử dụng dữ liệu trực tiếp từ danh mục sản phẩm và hệ thống quản lý hàng tồn kho của bạn để chỉ hiển thị các mục nhập có liên quan. Các trường bộ lọc có thể phụ thuộc, do đó màu sắc và kích thước được điền vào dựa trên sản phẩm đã chọn.

  Thêm các nút tùy chỉnh và biểu mẫu động vào cửa sổ bật lên bản đồ của các vị trí để thu thập khách hàng tiềm năng, phản hồi của khách hàng hoặc đơn đặt hàng; thực thi các API tùy chỉnh và gọi các API bên ngoài khi cần thiết.

 • Cổng thông tin khách hàng: thêm bản đồ tương tác trực tiếp vào cổng thông tin khách hàng của bạn điều đó sẽ hiển thị các vị trí (bản ghi của bất kỳ đối tượng nào) có liên quan đến khách hàng đã đăng nhập. Sử dụng các thông số URL trong các lớp của bản đồ được chia sẻ để giới hạn các vị trí chỉ với những vị trí được chỉ định cho khách hàng cụ thể này và ẩn tất cả những vị trí khác.
    
  Sử dụng Bộ tự động hóa bản đồCác công cụ trỏ và nhấp của khách hàng để cho phép khách hàng chỉnh sửa dữ liệu, gửi phản hồi đặt hàng và nhấn các nút thực hiện các quy trình kinh doanh phức tạp có thể bao gồm tạo / cập nhật bản ghi CRM, gọi các API bên ngoài, gửi email và SMS, tìm kiếm các bản ghi phù hợp nhất, và hơn thế nữa.
   
  Ví dụ về tình huống sử dụng
  : Bản đồ cá nhân hóa & Tìm kiếm tài sản tự động cho các đại lý bất động sản.

    

 • Trang tổng quan báo cáo : nhúng bản đồ trực tiếp với các chân hoặc lãnh thổ vào trang tổng quan báo cáo, ví dụ: thêm bản đồ vào trang tổng quan Smartsheet . Vì vậy, bạn có thể theo dõi dữ liệu thay đổi trong thời gian thực.
 • Bản đồ được đơn giản hóa dành cho đại diện bán hàng : nếu bạn có một số lượng lớn đại diện bán hàng không cần định tuyến , tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc kiểm soát truy cập nghiêm ngặt vào dữ liệu họ đang sử dụng, bạn có thể muốn xem xét sử dụng Bản đồ được chia sẻ thay vì mua đầy đủ tính năng Chỗ ngồi của người dùng trên bản đồ.

Nhóm triển khai Mapsly sẽ định cấu hình Mapsly để triển khai tầm nhìn của bạn miễn phí, vì vậy bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh của mình.
Lên lịch một cuộc gọi web ngay hôm nay.

Cơ cấu định giá

Để tạo bản đồ được chia sẻ, bạn cần bật Bản đồ được chia sẻ tiện ích bổ sung cho một giá cố định hàng tháng (xem Định giá trên bản đồ). Nó bao gồm 1.000 lượt tải bản đồ mỗi ngày và 5.000 lượt tải mỗi tháng, có thể được tăng lên với một khoản phí bổ sung (điều đó sẽ phụ thuộc vào giới hạn mong muốn của bạn).

Các ví dụ demo trực tiếp về bản đồ tương tác trực tiếp được nhúng

Bản đồ trực tiếp đơn giản

Bản đồ có ghim không có nhãn, trên bản đồ sáng, với thanh tìm kiếm địa chỉ.

Bản đồ với các vùng lãnh thổ

Bản đồ với các vùng lãnh thổ, với các nhãn chứa số liệu tùy chỉnh, trên bản đồ tối.

Máy định vị trường học

Công cụ định vị trường học với chế độ xem danh sách có thể thu gọn và bộ lọc theo khoảng cách. Để tìm kiếm xung quanh vị trí "cơ sở", hãy chọn hộp Cập nhật vị trí cơ sở trong khi nhập vị trí. Để chuyển đến một địa chỉ mà không thay đổi vị trí cơ sở, hãy bỏ chọn Cập nhật vị trí cơ sở khi nhập địa chỉ. Điểm đánh dấu trên bản đồ hiển thị tên trường khi con chuột trỏ vào trường đó.

Bản đồ được cá nhân hóa cho các cổng thông tin khách hàng

Một bản đồ được cá nhân hóa có thể được nhúng vào bất kỳ giải pháp cổng thông tin nào. Trong ví dụ này, một bản đồ được thêm vào cổng khách hàng xây dựng trong 10 phút với Cổng người tạo Zoho, có sẵn cả dưới dạng ứng dụng web và ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Khi một Khách hàng bản ghi được thêm vào CRM, Mapsly tự động tạo liên kết bản đồ được cá nhân hóa đã ký để hiển thị các bản ghi Thuộc tính được chỉ định cho khách hàng cụ thể này và đăng ký khách hàng trong Cổng thông tin. Khi khách hàng đăng nhập vào Cổng thông tin bằng email của họ, họ sẽ thấy bản đồ trên trang Bản đồ. Ngoài việc có thể nhấp vào các điểm đánh dấu trên bản đồ để xem dữ liệu của hồ sơ, khách hàng có thể nhấn Lịch thăm quan trong cửa sổ bật lên của bản đồ để gửi yêu cầu ghé thăm cơ sở kinh doanh mà Mapsly sẽ tạo dưới dạng bản ghi trong CRM.

Cổng thông tin sẽ mở trong một tab trình duyệt mới.

Real-world Mapsly maps

Take a peak at shared maps published by Mapsly customers:

Food bank & warehouse locator: https://www.capsbc.org/events

Fiber availability map: https://surfinternet.com/construction/illinois/

Fiber availability map: https://www.solarus.net/order-service/

Fatherhood program locator: https://www.fatherhood.org/fathersource-locator

Community locator: https://www.srimgt.com/communities

Pregnancy center locator: https://pregnancydecisionline.org/find-a-pregnancy-center/

Máy định vị trường học: https://tnchartercenter.org/schools/

Partner locator: https://www.rp-x.com/partner-locator

Contractor locator: https://microf.com/service-area/

Tìm hiểu thêm