M A P S L Y

MARKETING2win

nước Đức
1

Dự án đã hoàn thành

1

Chuyên gia được chứng nhận

1996

Thành lập

Điểm nổi bật

MARKETING2win war der erste und ist damit der langjährigste Zoho Đối tác ở Deutschland.

Wir betreuen neben Zoho CRM auch alle weiteren über 40 Zoho Applikationen.

Wir sind der erste Đối tác MAPSLY tại Deutschland. Tích hợp CRM chưa được sử dụng chỉ có MAPSLY.

Sự miêu tả

MARKETING2win ist der einzige langjährigste Zoho Đối tác ở Deutschland und gehört hält MAPSLY für die zur Zeit beste Karten-Integration ins Zoho CRM auf dem Markt.

Tiếp xúc
Klaus Rottner-Berand
Hít đất
Giới thiệu về MARKETING2win

Trụ sở chính:

94327 Bogen; Adolph-Kolping-Str. 38, Germany

Ngôn ngữ:

Tiếng anh, tiếng đức

Quốc gia:

nước Đức