M A P S L Y

Canlı haritaları bölgelerle paylaşın ve gömün

Bölgeleri olan haritaları bağlantı yoluyla yayınlayın ve bunları web sitesine, panolara, portallara gömün veya e-posta ile gönderin

Kullan paylaşılan haritalar özelliği bölgelerinizi canlı CRM verileriyle yayınlamak ve bölge metrikleri iframe (web siteleri, portallar, Smartsheet panosu da dahil olmak üzere panolar) kullanarak yerleştirmeyi destekleyen herhangi bir harici kaynağa ekleyin veya bunları müşterilerinize e-posta ile gönderin.

Yayınlarken şunları kontrol edebilirsiniz:

  • hangi CRM verileri ve bölge grupları izleyenler görebilir,

  • hangi Mapsly özelliklerinin onlar için mevcut olacağı,

  • Bölgeler panelinin görünür olup olmayacağı ve bölgeleri göstermelerine/gizlemelerine ve bölge grupları arasında geçiş yapmalarına izin verilip verilmeyeceği,

  • haritanın başlangıç konumu, yakınlaştırma ve döşemeler.

Bölgeleri olan gömülü karanlık harita örneği